Extra Wypas

Mleko

Mleko UHT

1,5% 1L

Senator edamski wypas

Ser Edamski

ok. 3kg luz

SER gouda senator wypas

Ser Gouda

ok. 3kg luz

Ser senator

Ser Szwajcar

ok. 3kg luz

Maslo PL. Extra Wypas

Masło Extra 82%

200 g